Chỉ thị 03/CT-UBND
Trích yếu: về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để chấn chỉnh, đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Khoáng sản  Đất đai - Nhà ở 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 17-01-2012
Có hiệu lực từ: 17-01-2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
CT3
Đăng Công báo:
Số 09 ngày 15-02-2012
(từ trang 20 đến trang 22)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
14,364,010 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner