Quyết định 35/QĐ-UBND
Trích yếu: ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch 79-KH/TU ngày 27/8/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Lĩnh vực:  Tổ chức - Bộ máy 
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 05-01-2019
Có hiệu lực từ: 05-01-2019
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
UBND-35-QD-UBND-2019.doc
Đăng Công báo:
Số 04 ngày 15-01-2019
(từ trang 79 đến trang 85)
Tổng số trang: 7 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
14,374,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner