“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 39 văn bản được ban hành trong năm 2006 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 02-09-2010
22-12-2006 Quyết định số 2879/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03-09-2009
22-12-2006 Chỉ thị số 58/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. 20-03-2018
09-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thành phố Huế và giữa ngân sách các huyện, thành phố Huế với ngân sách từng xã, phường, thị trấn từ năm 2007 đến năm 2010. 19-12-2010
30-11-2006 Quyết định số 2748/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 01-01-2011
04-11-2006 Nghị quyết số 4A/2006/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ ngân sách địa phương năm 2007. 29-08-2011
04-11-2006 Nghị quyết số 4B/2006/NQCĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2007 đến năm 2010. 19-12-2010
25-09-2006 Quyết định số 2231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh. 01-11-2010
21-09-2006 Quyết định số 2187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Quản lý nhà và đất thành phố Huế. 25-03-2011
20-09-2006 Chỉ thị số 38/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 05-09-2016
28-07-2006 Quyết định số 1778/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-01-2012
28-07-2006 Nghị quyết số 6b/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành phí đấu giá tài sản và lệ phí hộ tịch. 19-04-2009
28-07-2006 Nghị quyết số 6c/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 -2010. 29-08-2011
26-07-2006 Chỉ thị số 28/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão. 05-09-2016
14-07-2006 Quyết định số 1698/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế". 21-09-2012
13-07-2006 Quyết định số 1690/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. 01-09-2011
28-06-2006 Quyết định số 1591/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định xét tặng Giải thưởng Cố đô về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 03-12-2012
15-06-2006 Quyết định số 2531/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang ban hành quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang. 19-07-2011
06-06-2006 Quyết định số 1439/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh "Về việc ban hành quy chế về vận hành, khai thác và quản lý các thiết bị tin học trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh". 10-11-2010
22-05-2006 Quyết định số 1290/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phí Cảng cá Thuận An. 10-09-2012
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner