“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 31 văn bản được ban hành trong năm 2007 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2007 Quyết định số 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-06-2012
28-12-2007 Quyết định số 2979/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05-09-2016
20-12-2007 Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách Hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe công nông thuộc diện cấm lưu hành. 05-09-2016
19-12-2007 Quyết định số 2842/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức chi và tỷ lệ phân bổ cụ thể kinh phí từ nguồn tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. 20-03-2018
19-12-2007 Quyết định số 2843/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 01-01-2014
12-12-2007 Nghị quyết số 9A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2008. 29-08-2011
03-12-2007 Quyết định số 2661/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. 05-02-2018
03-12-2007 Quyết định số 2662/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh. 05-09-2016
16-11-2007 Quyết định số 2567/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet. 30-05-2015
07-11-2007 Quyết định số 2509/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qui định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 11-05-2011
18-10-2007 Quyết định số 2344/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh. 25-03-2016
08-10-2007 Quyết định số 2303/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 02-11-2010
12-09-2007 Quyết định số 1993/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 01-02-2011
11-09-2007 Quyết định số 1989/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-10-2010
15-08-2007 Nghị quyết số 8b/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 19-12-2010
15-08-2007 Nghị quyết số 8e/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh. 01-05-2013
03-08-2007 Chỉ thị số 33/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố. 20-03-2018
11-07-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy định phân công và ủy quyền giải quyết một số vấn để trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng. 17-11-2010
11-07-2007 Nghị quyết số 8d/2007/NQ-HĐND4 của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2007-2012. 01-08-2012
27-06-2007 Quyết định số 1474/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế. 16-05-2011
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner