“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 51 văn bản được ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
18-12-2008 Quyết định số 2866/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền giải quyết một số thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên. 22-01-2018
12-12-2008 Quyết định số 2806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế. 11-04-2013
11-12-2008 Nghị quyết số 11h/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015. 01-08-2017
10-12-2008 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật tỉnh Thừa Thiên Huế. 27-09-2010
10-12-2008 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và đầm phá. 04-11-2010
22-11-2008 Quyết định số 2651/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định việc quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08-08-2013
22-11-2008 Quyết định số 2653/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-08-2011
11-11-2008 Quyết định số 2575/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 62 tại Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 11-06-2011
11-11-2008 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-01-2013
21-10-2008 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên Huế. 02-11-2010
02-10-2008 Quyết định số 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh. 07-10-2010
01-10-2008 Quyết định số 2275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo. 11-11-2013
26-09-2008 Quyết định số 2215/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công. 20-07-2011
25-09-2008 Quyết định số 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 21-09-2010
25-09-2008 Quyết định số 2201/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và Tệ nạn xã hội tỉnh. 21-09-2010
15-09-2008 Quyết định số 2097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện. 18-10-2010
09-09-2008 Quyết định số 2050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 31-01-2016
09-09-2008 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 12-10-2012
13-08-2008 Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-10-2010
11-08-2008 Quyết định số 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 02-11-2010
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,487 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner