“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 62 văn bản được ban hành trong năm 2009 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2009 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh. 09-02-2012
30-12-2009 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 31-01-2016
30-12-2009 Quyết định số 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 30-08-2016
25-12-2009 Quyết định số 2842/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phát miễn phí Công báo do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xuất bản. 01-06-2015
22-12-2009 Quyết định số 2811/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng. 20-09-2017
21-12-2009 Quyết định số 2797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. 31-12-2016
21-12-2009 Quyết định số 2803/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2010 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-01-2011
02-12-2009 Quyết định số 2673/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 16-04-2012
02-12-2009 Quyết định số 2674/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã. 01-08-2011
28-11-2009 Quyết định số 2650/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi trích yếu và điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 868/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh. 16-04-2012
25-11-2009 Quyết định số 2608/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 15-10-2010
13-11-2009 Quyết định số 2504/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động thị trường bất thường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05-09-2016
04-11-2009 Quyết định số 2434/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế. 06-09-2015
03-11-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện. 27-05-2013
24-10-2009 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-01-2017
15-10-2009 Chỉ thị số 31/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật. 19-07-2013
13-10-2009 Quyết định số 2225/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy. 17-09-2012
22-09-2009 Quyết định số 2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015. 24-08-2017
17-09-2009 Quyết định số 1989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các đối tượng ăn xin, lang thang cơ nhỡ và mức chi phục vụ công tác thu gom. 21-05-2013
16-09-2009 Quyết định số 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chi phí đầu tư đối với cây Dó bầu có khoan tạo bầu tại số thứ tự 48, Phụ lục số 02, Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 11-06-2011
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,645 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner