“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 57 văn bản được ban hành trong năm 2010 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2010 Công văn số 5809/UBND-XT của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 22-10-2012
20-12-2010 Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 30-12-2011
20-12-2010 Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 01-01-2017
20-12-2010 Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015. 01-01-2017
20-12-2010 Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-10-2016
18-12-2010 Nghị quyết số 15d/2010/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới xây dựng xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2015. 18-07-2017
09-12-2010 Nghị quyết số 15L/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-04-2018
09-12-2010 Nghị quyết số 15m/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy. 20-12-2017
09-12-2010 Nghị quyết số 15n/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh. 01-08-2013
30-11-2010 Quyết định số 2487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. 29-12-2013
17-11-2010 Quyết định số 2259/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Đập Tây - Chùa Ma, xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. 09-08-2019
02-11-2010 Quyết định số 2110/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 20-03-2018
02-11-2010 Quyết định số 2115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 31-05-2013
02-11-2010 Quyết định số 2116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế. 27-03-2013
01-11-2010 Quyết định số 2105/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 10-09-2012
27-10-2010 Quyết định số 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Thừa Thiên Huế. 07-05-2015
21-10-2010 Chỉ thị số 33/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-10-2017
12-10-2010 Quyết định số 1900/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 11-10-2015
12-10-2010 Quyết định số 1908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế. 22-03-2012
07-10-2010 Quyết định số 1869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh. 19-09-2012
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,272 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner