“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 42 văn bản được ban hành trong năm 2011 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh ủy quyền địa phương quản lý. 05-09-2016
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 07-02-2016
27-12-2011 Quyết định số 2682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 21-05-2013
20-12-2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2012 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 31-12-2012
19-12-2011 Quyết định số 2635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. 07-09-2019
19-12-2011 Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. 31-08-2017
09-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012. 01-01-2013
09-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 15-04-2018
08-12-2011 Quyết định số 2544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 30-08-2016
30-11-2011 Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất và mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05-05-2016
17-11-2011 Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Thừa Thiên Huế”. 05-12-2015
02-11-2011 Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-05-2017
10-10-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-05-2017
04-10-2011 Quyết định số 2070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 30-08-2016
14-09-2011 Quyết định số 1917/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tỷ lệ để lại trên số thu phí cho tổ chức thu phí vệ sinh. 09-09-2013
13-09-2011 Quyết định số 1911/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức cấp phát vốn chương trình mục tiêu quốc gia và vốn một số chương trình, dự án được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 08-08-2013
09-09-2011 Quyết định số 1871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân. 28-05-2015
24-08-2011 Quyết định số 1722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập. 30-09-2017
11-08-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 10-04-2017
09-08-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 30-12-2011
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,374 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner