“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 47 văn bản được ban hành trong năm 2012 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
28-12-2012 Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 22-12-2016
21-12-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 01-10-2017
21-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. 21-01-2018
19-12-2012 Nghị quyết số 5Đ/2012/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất huyện A Lưới giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 - 2015. 26-12-2018
10-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý. 01-08-2017
10-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-07-2019
08-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-12-2017
08-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-12-2017
05-12-2012 Quyết định số 2300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của tỉnh. 29-02-2016
05-12-2012 Quyết định số 2304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Bảo vệ hệ thống tải điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh. 28-03-2013
30-11-2012 Quyết định số 2258/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong Phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế. 07-10-2016
23-11-2012 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 11-02-2016
16-11-2012 Quyết định số 2151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch. 22-10-2014
12-10-2012 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 05-05-2016
24-09-2012 Quyết định số 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. 15-06-2019
31-08-2012 Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013. 19-09-2013
31-08-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-02-2017
31-08-2012 Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-07-2017
27-08-2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-10-2017
16-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện. 01-09-2017
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner