“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 50 văn bản được ban hành trong năm 2014 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-12-2018
29-12-2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-02-2018
26-11-2014 Quyết định số 2495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 28-05-2016
24-11-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền. 14-03-2017
24-11-2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế. 12-06-2016
20-11-2014 Quyết định số 2469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh qUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 29-06-2015
20-11-2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 01-09-2017
19-11-2014 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 31-01-2018
11-11-2014 Quyết định số 2396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. 25-01-2017
24-10-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 01-09-2017
06-10-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền. 12-02-2018
02-10-2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 12-06-2016
18-09-2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ, quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 31-10-2017
11-09-2014 Quyết định số 1828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-06-2015
09-09-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 11-09-2017
06-09-2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý nội dung chi, mức chi và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-02-2017
28-08-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-10-2017
27-08-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25-08-2017
21-08-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-02-2019
21-08-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020. 01-09-2017
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner