“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản được ban hành trong năm 2015 đã hết hiệu lực:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Ngày hết hiệu lực
22-12-2015 Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-01-2018
18-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của huyện A Lưới thuộc nguồn vốn ngân sách huyện quản lý. 18-07-2017
05-12-2015 Chỉ thị số 66/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 25-03-2017
26-10-2015 Quyết định số 2214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế. 13-08-2018
16-10-2015 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 01-11-2016
01-10-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ. 20-01-2019
17-09-2015 Quyết định số 1876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu Bảo vệ thủy sản Nam Hòn Đèo, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. 15-08-2019
11-09-2015 Quyết định số 1815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan. 20-07-2016
05-09-2015 Quyết định số 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 15-08-2016
22-07-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 29-03-2018
10-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2014. 21-03-2016
18-06-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 16-07-2018
25-05-2015 Quyết định số 967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 04-10-2016
22-05-2015 Quyết định số 953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên khoáng sản quặng titan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 20-07-2016
18-05-2015 Quyết định số 887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bổ sung, điều chỉnh giá tối thiểu xe ô tô; xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-04-2016
21-04-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Phú Lộc. 05-04-2019
21-04-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc. 05-04-2019
15-04-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 12-03-2017
13-03-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 27-06-2016
04-03-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe hai, ba bánh gắn máy; xe máy điện và phương tiện thủy nội địa; động cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 01-04-2016
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
13,731,422 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner