Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 47           Năm 2019 Ngày 18 tháng 11 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2019 Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03
11-11-2019 Quyết định số 72/2019/QĐ-UBND ban hành quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-11-2019 Quyết định số 2865/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Hữu Phúc, giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 11
09-11-2019 Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Minh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh. 12
09-11-2019 Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch thác Nhị Hồ. 13
09-11-2019 Quyết định số 2868/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Hồ Truồi. 14
11-11-2019 Quyết định số 2873/QĐ-UBND về việc cử ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. 15
08-11-2019 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợiphòng, chốnghạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn,phục vụ sản xuấtnông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020. 17
11-11-2019 Chỉ thị số 20/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. 21