“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 145 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2017 Quyết định số 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.
21-06-2017 Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-06-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-06-2017 Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
16-06-2017 Quyết định số 1314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hiển, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
12-06-2017 Quyết định số 1257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-06-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-06-2017 Quyết định số 1197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diện tích miễn thủy lợi phí năm 2017.
05-06-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
05-06-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".
02-06-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-06-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-06-2017 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
01-06-2017 Quyết định số 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
31-05-2017 Công văn số 3578/UBND-TC của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính sai sót tại Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
30-05-2017 Công văn số 107/HĐND-TH của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
30-05-2017 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-05-2017 Quyết định số 1152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-05-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
9,580,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner