“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Công văn
Danh sách 5 Công văn do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-10-2008 Công văn số 779/UBND-NV của UBND huyện Phong Điền về việc đính chính Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của UBND huyện.
24-09-2008 Công văn số 4756/UBND-VH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
09-09-2008 Công văn số 4553/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/8/2008 về việc triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
20-05-2008 Công văn số 2575/UBND-DN của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v đính chính Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh.
27-03-2008 Công văn số 11/VP của Văn phòng HĐND và UBND huyện A Lưới về đính chính nội dung Nghị quyết số 9e/2007/NQ-HĐND9 của Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới ban hành ngày 25/12/2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,849,611 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner