“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 143 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách Huyện năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện.
20-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm thành viên Ban KT-XH, thôi làm Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11g/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban pháp chế HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11i/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban KT-XH HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán và phân bổ dự toán Ngân sách huyện, xã - thị trấn năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
19-12-2008 Nghị quyết số 11đ/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
12,006,312 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner