“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND huyện Nam Đông           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 12 văn bản do HĐND huyện Nam Đông ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 11a /2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về dự toán ngân sách năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11c/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông nhiệm kỳ 2004 - 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện.
16-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện.
16-12-2008 Nghị quyết số 11i/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11m/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế-xã hội của Hội đồng Nhân dân huyện.
08-07-2008 Nghị quyết số 10a/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2004- 2009: ông Hoàng Văn Giải.
08-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội sáu tháng cuối năm 2008.
08-07-2008 Nghị quyết số 10c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,163,282 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner