“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           UBND huyện Nam Đông           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do UBND huyện Nam Đông ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2008 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.
06-10-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho nhân viên cấp dưỡng các trường mầm non.
05-08-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ cán bộ cấp huyện năng lực yếu, sức khoẻ yếu không thể tiếp tục công tác, không thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi.
03-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008.
05-06-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2008 gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008).
14-05-2008 Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy trình đền bù, giải phóng mặt bằng.
02-05-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc ban hành Quy chế tận thu, tận dụng gỗ lóc lõi, cành ngọn, gốc đe cây nằm trên đất sản xuất nương rẫy, đất trồng cao su, trồng rừng thuộc rừng sản xuất tại các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật.
22-04-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây lắp trên địa bàn huyện.
01-04-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông quy định mức chi và tỷ lệ phân bổ kinh phí từ nguồn tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.
09-01-2008 Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc tăng cường công tác thu ngân sách khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
07-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về những giải pháp trọng tâm chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,006,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner