“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 16 văn bản do HĐND huyện Phong Điền ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009.
16-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thị trấn Phong Điền đến năm 2010.
16-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát năm 2009 của Hội đồng Nhân dân huyện.
10-09-2008 Nghị quyết số 1a/NQBT-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Bê.
10-09-2008 Nghị quyết số 1b/NQBT-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Văn Bình.
10-09-2008 Nghị quyết số 1c/NQBT-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Bê.
10-09-2008 Nghị quyết số 1d/NQBT-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hoàng Hải.
15-07-2008 Nghị quyết số 10đ/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội sáu tháng cuối năm 2008.
15-07-2008 Nghị quyết số 10e/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007.
15-07-2008 Nghị quyết số 10f/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch huyện đến năm 2020.
15-07-2008 Nghị quyết số 10h/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu Dân cư - Dịch vụ khu công nghiệp Phong Thu huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-07-2008 Nghị quyết số 10a/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng Nhân dân huyện.
14-07-2008 Nghị quyết số 10b/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm Hội thẩm Toà án Nhân dân huyện Phong Điền.
14-07-2008 Nghị quyết số 10c/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Hội thẩm Toà án Nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2004-2009: Ông Hoàng Văn Thái, ông Lê Đăng Thái.
14-07-2008 Nghị quyết số 10d/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,006,270 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner