“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           UBND huyện Phú Lộc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do UBND huyện Phú Lộc ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-10-2008 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.
09-10-2008 Quyết định số 2319/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc v/v Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài vì việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, ban, ngành của huyện Phú Lộc.
30-06-2008 Quyết định số 1167/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế huyện Phú Lộc.
23-06-2008 Quyết định số 1155/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc.
14-05-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về tăng cường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Phú Lộc.
25-03-2008 Quyết định số 657/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc quy định nội dung chi từ nguồn tiền xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do lực lượng Công an xã, thị trấn thu.
26-02-2008 Quyết định số 580/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Phú Lộc.
20-02-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,849,399 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner