“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Ủy ban nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 336 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 2973/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2020.
31-12-2008 Quyết định số 2986/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
25-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
24-12-2008 Chỉ thị số 39/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-12-2008 Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh.
20-12-2008 Quyết định số 2896/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2009 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
18-12-2008 Quyết định số 2866/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền giải quyết một số thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên.
18-12-2008 Quyết định số 2869/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007 hết hiệu lực pháp luật.
17-12-2008 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật.
15-12-2008 Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-12-2008 Quyết định số 2812/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-12-2008 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường Thừa Thiên Huế.
12-12-2008 Quyết định số 2806/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-12-2008 Quyết định số 2793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt “Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học về rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”.
11-12-2008 Quyết định số 2797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-12-2008 Quyết định số 2784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-12-2008 Quyết định số 2785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và đầm phá.
09-12-2008 Quyết định số 2752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn Phú Lộc và 5 xã phụ cận.
05-12-2008 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quyết toán đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-12-2008 Quyết định số 2677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể các tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành.
Chuyển tới trang:  /17     Số văn bản mỗi trang: 
12,006,379 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner