“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND thành phố Huế           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do HĐND thành phố Huế ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về dự toán ngân sách năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
18-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc thông qua đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Huế.
18-12-2008 Nghị quyết số 11e/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách Đô thị, nhiệm kỳ 2004-2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 11g/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2004-2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 11k/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2009.
18-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
18-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,849,550 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner