“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 152 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 2485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 2496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 2502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quy chế về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-12-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông quy định mức thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc huyện Nam Đông.
26-12-2012 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, đợt 3 năm 2012.
25-12-2012 Quyết định số 2458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015”.
24-12-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2013.
21-12-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-12-2012 Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.
21-12-2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
21-12-2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.
20-12-2012 Quyết định số 2440/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012.
19-12-2012 Quyết định số 2413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Khu bảo vệ thuỷ sản Doi Mai Bống, xã Vinh Xuân.
19-12-2012 Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đợt 1.
19-12-2012 Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương.
19-12-2012 Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đợt 1.
13-12-2012 Quyết định số 2356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2013.
10-12-2012 Quyết định số 2325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh.
05-12-2012 Quyết định số 2293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
05-12-2012 Quyết định số 2295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ trên cơ sở phát huy giá trị di tích Cố đô Huế đến năm 2020.
Chuyển tới trang:  /8     Số văn bản mỗi trang: 
11,615,238 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner