“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           HĐND huyện Quảng Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 8 văn bản do HĐND huyện Quảng Điền ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về dự toán ngân sách huyện năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Quảng Điền.
20-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
19-12-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đức Tuấn.
19-12-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Luân.
03-07-2012 Nghị quyết số 04C/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
03-07-2012 Nghị quyết số 04D/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về phê duyệt tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,631,814 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner