“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 316 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-11-2017 Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-11-2017 Quyết định số 2689/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá cây giống trồng rừng ngập mặn.
08-11-2017 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.
07-11-2017 Quyết định số 2636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020.
07-11-2017 Quyết định số 2640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ của tỉnh năm 2018.
07-11-2017 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
07-11-2017 Quyết định số 2642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
06-11-2017 Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
01-11-2017 Quyết định số 92/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-10-2017 Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
20-10-2017 Quyết định số 91/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.
19-10-2017 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách trên các tuyến cố định nội tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-10-2017 Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý, trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi giữa các lực lượng kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
17-10-2017 Quyết định số 2402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt các công trình đã cấp phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
16-10-2017 Quyết định số 2393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời nối lưới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-10-2017 Quyết định số 2371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-10-2017 Quyết định số 2332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Du lịch Thừa Thiên Huế.
09-10-2017 Quyết định số 88/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
07-10-2017 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.
06-10-2017 Công văn số 7289/UBND-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang: 
10,284,766 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner