“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Quyết định
Danh sách 218 Quyết định do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện.
29-12-2017 Quyết định số 3100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2018.
28-12-2017 Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2017 Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.
28-12-2017 Quyết định số 3069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Bạch Chơn Đông giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.
28-12-2017 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bửu Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
28-12-2017 Quyết định số 3074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập để thành lập các thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền.
28-12-2017 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế.
27-12-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
22-12-2017 Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
21-12-2017 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa VII.
15-12-2017 Quyết định số 101/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên H uế.
15-12-2017 Quyết định số 102/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-12-2017 Quyết định số 2904/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-12-2017 Quyết định số 2877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp của Trung tâm Hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
11-12-2017 Quyết định số 2870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Hành chính cấp tỉnh, huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-12-2017 Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tuyên dương, khen thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-12-2017 Quyết định số 2867/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động kinh doanh chợ đêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
06-12-2017 Quyết định số 99/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
01-12-2017 Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /11     Số văn bản mỗi trang: 
11,631,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner