“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           UBND huyện Phong Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 5 văn bản do UBND huyện Phong Điền ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện.
25-08-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện.
10-05-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phong Điền.
19-04-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền.
14-03-2017 Quyết định số 814/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,631,718 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner