“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 79 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-04-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Festival 2018 và kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh.
12-04-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
12-04-2018 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Nguyễn Văn Chính.
09-04-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
09-04-2018 Quyết định số 760/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin và thẻ điện tử cán bộ, công chức, viên chức.
06-04-2018 Quyết định số 741/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020.
05-04-2018 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
04-04-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.
03-04-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.
30-03-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng và chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế.
30-03-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Tuân.
30-03-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-03-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bạch Chơn Đông, Ông Lê Anh Tuấn.
30-03-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-03-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.
30-03-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-03-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.
30-03-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-03-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-03-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tôm chua Huế.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
10,897,581 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner