“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-02-2018 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
02-02-2018 Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-02-2018 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-01-2018 Quyết định số 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-01-2018 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2016.
26-01-2018 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Xuân Trăng.
26-01-2018 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Hồ Đàm Giang.
26-01-2018 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hồ Đàm Giang.
26-01-2018 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Pi Loong Mái.
26-01-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Ông Phan Duy Khanh.
26-01-2018 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021: ông Hồ Xuân Trăng.
25-01-2018 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-01-2018 Quyết định số 236/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016; Quyết định số 75/2016-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016; Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016; Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016).
22-01-2018 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-01-2018 Công văn số 04/HĐND của HĐND huyện A Lưới về việc đính chính nội dung nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 (Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới).
22-01-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ trưng bày, bảo quản, phục vụ người đọc và báo cáo tình hình người đọc tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
15-01-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
12-01-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
10,644,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner