“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 128 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2018 Quyết định số 1572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
17-07-2018 Quyết định số 1572/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020.
10-07-2018 Quyết định số 1512/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế.
05-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
04-07-2018 Quyết định số 1473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/05/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-07-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-07-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
02-07-2018 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-06-2018 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018.
28-06-2018 Quyết định số 1418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Lê Thị Thu Hương.
28-06-2018 Quyết định số 1419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
28-06-2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-06-2018 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 4, Mục II, Phần B, Điều 1 Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
19-06-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
19-06-2018 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
18-06-2018 Quyết định số 1313/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018.
18-06-2018 Quyết định số 1314/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh sách giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-06-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
13-06-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-06-2018 Quyết định số 1279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lương Bảy giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.
Chuyển tới trang:  /7     Số văn bản mỗi trang: 
11,233,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner