“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 225 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-10-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ quan thông tấn, báo chí.
05-10-2018 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.
04-10-2018 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe.
04-10-2018 Quyết định số 2186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
03-10-2018 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018 - 2019.
03-10-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
27-09-2018 Quyết định số 2143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-09-2018 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-09-2018 Quyết định số 2127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
26-09-2018 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Tin học và Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
18-09-2018 Quyết định số 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông.
17-09-2018 Quyết định số 2066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Thủy trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy.
14-09-2018 Quyết định số 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thông tin các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020.
14-09-2018 Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
14-09-2018 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Điều 35 của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
07-09-2018 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019.
06-09-2018 Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.
06-09-2018 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế.
05-09-2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế của các đơn vị ngoại tỉnh hoạt động kinh doanh vãng lai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
04-09-2018 Quyết định số 1949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế 2018 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /12     Số văn bản mỗi trang: 
11,875,917 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner