“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2006           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 611 văn bản được ban hành trong năm 2006:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.
29-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách năm 2007.
29-12-2006 Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh dịch lở mồm long móng ở gia súc.
29-12-2006 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bàu Vá, xã Thủy Xuân, thành phố Huế.
29-12-2006 Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2006 Quyết định số 2957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Dự án trồng rừng 661 Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.
28-12-2006 Quyết định số 2971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2006-2015.
28-12-2006 Quyết định số 2973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Ban Chỉ đạo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III (2006 - 2007) và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007.
26-12-2006 Quyết định số 2924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn -Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm của tỉnh.
26-12-2006 Quyết định số 2927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2009.
25-12-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007.
25-12-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc xác nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn.
25-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.
25-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục huyện Phú Vang giai đoạn 2006-2010.
25-12-2006 Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của UBND huyện Nam Đông về Việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch Cúm gia cầm và dịch Lở mồm long móng ở gia súc.
22-12-2006 Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2007.
22-12-2006 Quyết định số 2878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm học 2007-2008.
22-12-2006 Quyết định số 2879/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
22-12-2006 Chỉ thị số 58/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /31     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner