“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2007           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 620 văn bản được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các qui định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo bị cấm.
31-12-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông về việc thi hành một số chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện ngân sách năm 2008.
31-12-2007 Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2008.
31-12-2007 Quyết định số 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-12-2007 Quyết định số 3033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020.
31-12-2007 Chỉ thị số 47/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.
29-12-2007 Quyết định số 2983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng mạng lưới khuyến ngư viên cơ sở tại các xã nuôi trồng thủy sản trọng điểm tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2007 Quyết định số 2940/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tăng mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.
28-12-2007 Quyết định số 2963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008.
28-12-2007 Quyết định số 2979/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xét chọn “Dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-12-2007 Quyết định số 2936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án Quy hoạch chi tiết Trồng rừng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007- 2010.
26-12-2007 Quyết định số 2405/2007/QĐ-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc quy định hệ số tính thuế nhà đất áp dụng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Thuỷ.
25-12-2007 Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc đẩy mạnh thu thuế ngoài quốc doanh.
25-12-2007 Quyết định số 2885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008.
25-12-2007 Quyết định số 2887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế.
25-12-2007 Quyết định số 2888/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
25-12-2007 Nghị quyết số 9a/2007/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
25-12-2007 Nghị quyết số 9b/2007/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách năm 2008.
25-12-2007 Nghị quyết số 9c/2007/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về đề án trồng cây công nghiệp huyện A Lưới đến năm 2010.
25-12-2007 Nghị quyết số 9d/2007/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính huyện A Lưới.
Chuyển tới trang:  /31     Số văn bản mỗi trang: 
13,919,815 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner