“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 558 văn bản được ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 2973/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2020.
31-12-2008 Quyết định số 2986/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
30-12-2008 Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện.
29-12-2008 Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009.
29-12-2008 Quyết định số 8895/2008/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc một số qui định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009.
25-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
24-12-2008 Chỉ thị số 39/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
24-12-2008 Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh.
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
22-12-2008 Chỉ thị số 42/CT-UBND của UBND thành phố Huế tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật.
20-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về dự toán ngân sách Huyện năm 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện.
20-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11e/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm thành viên Ban KT-XH, thôi làm Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11f/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11g/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
20-12-2008 Nghị quyết số 11h/NQ-HĐND9 của HĐND huyện A Lưới về xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ban pháp chế HĐND huyện A Lưới Khoá IX - Nhiệm kỳ 2004 - 2009.
Chuyển tới trang:  /28     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,861 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner