“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND huyện Phú Lộc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do HĐND huyện Phú Lộc ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2008 Nghị quyết số 11a/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
17-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện Phú Lộc năm 2009.
17-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Lộc năm 2009.
17-12-2008 Nghị quyết số 11d/NQ-HĐND9 của HĐND huyện Phú Lộc về việc đề nghị đặt tên đường phố ở hai thị trấn Phú Lộc và Lăng Cô, huyện Phú Lộc (đợt 1-2008).
15-07-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008.
15-07-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND9 của HĐND huyện Phú Lộc về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Phú Lộc năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,528,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner