“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND huyện Phú Vang           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do HĐND huyện Phú Vang ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách năm 2009.
23-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009.
25-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
25-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện đến năm 2015 định hướng năm 2020.
25-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,340,577 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner