“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND huyện Quảng Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 20 văn bản do HĐND huyện Quảng Điền ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Nghị quyết số 11b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11c/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2009.
19-12-2008 Nghị quyết số 11d/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.
19-12-2008 Nghị quyết số 11đ/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 11a/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm của Tòa án Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009.
25-08-2008 Nghị quyết số 02a BT/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2007.
25-08-2008 Nghị quyết số 02bBT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc đổi tên khóa của Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền.
25-08-2008 Nghị quyết số 02c BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Phước Hinh.
25-08-2008 Nghị quyết số 02d BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Mới.
25-08-2008 Nghị quyết số 02đ BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Mới.
25-08-2008 Nghị quyết số 02e BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Cao Xuân Phụ.
25-08-2008 Nghị quyết số 02f BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Cao Xuân Phụ.
25-08-2008 Nghị quyết số 02g BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Quang Minh.
25-08-2008 Nghị quyết số 02h BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hồ Quang Minh.
25-08-2008 Nghị quyết số 02i BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc miễn nhiệm chức danh Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Ngọc Phấn.
25-08-2008 Nghị quyết số 02k BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Trần Ngọc Phấn.
25-08-2008 Nghị quyết số 02l BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Nguyễn Thủ.
25-08-2008 Nghị quyết số 02m BT/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Đính.
27-06-2008 Nghị quyết số 10a/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
27-06-2008 Nghị quyết số 10b/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về phát triển dịch vụ giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,529,000 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner