“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2008           HĐND thị xã Hương Thủy           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do HĐND thị xã Hương Thủy ban hành trong năm 2008:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình từ nguồn thu sử dụng đất năm 2008 do giản tiến độ thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và các công trình chưa có khối lượng.
18-12-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về dự toán thu, chi ngân sách năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình xây dựng và ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2009.
18-12-2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân Huyện năm 2009.
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008.
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND4 của HĐND thị xã Hương Thủy về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007.
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND4 của HĐND thị xã Hương Thủy về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hương Thủy khóa IV, nhiệm kỳ 2004-2009: Ông Phan Văn Tư.
11-03-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Thủy về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Hương Thủy.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
12,529,125 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner