“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2009           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 396 văn bản được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2009 Nghị quyết số 13a/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 13b/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 13c/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông khoá IV, nhiệm kỳ 2004-2011.
31-12-2009 Nghị quyết số 13d/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông khóa IV, nhiệm kỳ 2004 – 2011.
31-12-2009 Nghị quyết số 13g/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010.
31-12-2009 Nghị quyết số 13h/NQ-HĐND của HĐND huyện Nam Đông về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010.
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.
31-12-2009 Chỉ thị số 19/2009/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010.
31-12-2009 Chỉ thị số 20/2009/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010.
31-12-2009 Quyết định số 2899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phong Điền.
31-12-2009 Quyết định số 2926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh.
31-12-2009 Quyết định số 2927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-12-2009 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá.
30-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2010.
30-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 21/7/2009 của HĐND xã Phú Diên khoá IX, kỳ họp lần thứ 12.
30-12-2009 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc bãi bỏ một phần Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 25/7/2009 của HĐND xã Phú Mỹ khoá X, kỳ họp lần thứ 12.
30-12-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án đặt tên đường phố thị trấn Thuận An (đợt 1 năm 2009).
30-12-2009 Quyết định số 2873/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của thành phố Huế.
Chuyển tới trang:  /20     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,427 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner