“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2010           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 540 văn bản được ban hành trong năm 2010:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Chỉ thị số 30/2010/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn huyện.
31-12-2010 Chỉ thị số 31/2010/CT-UBND của UBND huyện Phú Vang về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011.
31-12-2010 Công văn số 5809/UBND-XT của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
29-12-2010 Quyết định số 2696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước tỉnh năm 2011.
28-12-2010 Chỉ thị số 15/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
28-12-2010 Chỉ thị số 16/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các tháng đầu năm và Tết nguyên đán Tân Mão 2011.
28-12-2010 Chỉ thị số 17/2010/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản, bán hàng vãng lai của các đơn vị ngoại tỉnh trên địa bàn huyện.
27-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011.
27-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách huyện năm 2011.
27-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
27-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của huyện Phú Vang.
27-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2011.
27-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án chuyển đổi các trường Mẫu giáo - Mầm non bán công thuộc các xã bãi ngang sang trường công lập năm 2011.
27-12-2010 Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND của UBND thị xã Hương Trà về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán Tân Mão 2011.
27-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Phú Vang, giai đoạn 2010 - 2014.
27-12-2010 Quyết định số 2683/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-12-2010 Quyết định số 2684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế, thị xã và các huyện.
27-12-2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt 1.
24-12-2010 Quyết định số 2664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông-Xuân 2010-2011.
24-12-2010 Quyết định số 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /27     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,442 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner