“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 452 văn bản được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2011 Quyết định số 2811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015.
31-12-2011 Quyết định số 2813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
30-12-2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn miền núi cấp tỉnh ủy quyền địa phương quản lý.
29-12-2011 Chỉ thị số 33/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ và công tác Năm An toàn giao thông 2012.
29-12-2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2011 Quyết định số 2711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020.
27-12-2011 Quyết định số 2682/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
26-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Phú Vang giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
26-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Phú Vang đến năm 2020.
26-12-2011 Chỉ thị số 22/2011/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012.
26-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về việc thông qua Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Phú Vang đến năm 2015.
26-12-2011 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và công tác quốc phòng địa phương năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách huyện năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2012.
21-12-2011 Nghị quyết số 3C/2011/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện.
21-12-2011 Nghị quyết số 3D/2011/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
21-12-2011 Nghị quyết số 3Đ/2011/NQ-HĐND10 của HĐND huyện A Lưới về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện A Lưới khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,630 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner