“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           HĐND huyện Quảng Điền           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 17 văn bản do HĐND huyện Quảng Điền ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Nghị quyết số 03A/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
20-12-2011 Nghị quyết số 03B/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc dự toán ngân sách huyện năm 2012.
20-12-2011 Nghị quyết số 03C/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về xây dựng huyện nông thôn mới Quảng Điền giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
20-12-2011 Nghị quyết số 03D/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012.
19-07-2011 Nghị quyết số 02A/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015.
19-07-2011 Nghị quyết số 02B/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
19-07-2011 Nghị quyết số 02C/2011/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2010.
09-06-2011 Nghị quyết số 01A/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016.
09-06-2011 Nghị quyết số 01B/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trần Quang Vinh.
09-06-2011 Nghị quyết số 01C/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Quang Ngọc.
09-06-2011 Nghị quyết số 01D/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Như Hiền.
09-06-2011 Nghị quyết số 01Đ/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó trưởng ban và các Uỷ viên của các Ban Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016.
09-06-2011 Nghị quyết số 01E/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Hồ Quang Minh.
09-06-2011 Nghị quyết số 01F/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Hoàng Đăng Khoa và Ông Hồ Vang.
09-06-2011 Nghị quyết số 01G/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: Ông Ngô Văn Dinh, Ông Hồ Văn Hường, Ông Trần Khánh và Ông Trần Đức Tuấn.
09-06-2011 Nghị quyết số 01H/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016.
09-06-2011 Nghị quyết số 01I/NQ-HĐND của HĐND huyện Quảng Điền xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện nhiệm lỳ 2011-2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
13,950,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner