“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2011           HĐND thành phố Huế           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do HĐND thành phố Huế ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.
20-12-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về dự toán ngân sách năm 2012.
20-12-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.
20-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2012.
22-07-2011 Nghị quyết số 2A/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011.
22-07-2011 Nghị quyết số 2B/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố Huế về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
13,922,563 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner