“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 310 văn bản được ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2012 Quyết định số 2485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 2496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
28-12-2012 Quyết định số 2502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Quy chế về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2012 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2013.
28-12-2012 Chỉ thị số 50/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đẩy nhanh và hoàn thành cơ bản việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
28-12-2012 Chỉ thị số 51/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
27-12-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Nam Đông quy định mức thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc huyện Nam Đông.
27-12-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2013.
27-12-2012 Chỉ thị số 20/2012/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.
27-12-2012 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
27-12-2012 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
26-12-2012 Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013.
26-12-2012 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công quản lý di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, đợt 3 năm 2012.
26-12-2012 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2011 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-12-2012 Quyết định số 2458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 - 2015”.
24-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về dự toán ngân sách huyện năm 2013.
24-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Vang về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2013.
24-12-2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2013.
21-12-2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyển tới trang:  /16     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,837 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner