“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           HĐND thị xã Hương Trà           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 7 văn bản do HĐND thị xã Hương Trà ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2011.
17-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ.HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
17-12-2012 Nghị quyết số 10/NQ.HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
17-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ.HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2013.
17-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ.HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2013.
18-07-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
18-07-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của HĐND thị xã Hương Trà phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,875,881 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner