“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           UBND huyện Phú Lộc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 6 văn bản do UBND huyện Phú Lộc ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2012 Chỉ thị số 14/2012/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2013.
07-12-2012 Chỉ thị số 12/2012/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường quản lý nghề nò sáo trên đầm phá Cầu Hai.
20-11-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng huyện Phú Lộc.
29-05-2012 Quyết định số 1547/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc thành lập Trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc trên Internet.
14-03-2012 Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND của UBND huyện Phú Lộc về việc tăng cường triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.
31-01-2012 Quyết định số 133/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Phú Lộc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề Phú Lộc.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
11,875,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner