“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân tỉnh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 32 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2012 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013.
11-12-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013.
11-12-2012 Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
10-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Toàn.
10-12-2012 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Mai Văn Hà.
10-12-2012 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
10-12-2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013.
10-12-2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý.
10-12-2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-12-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
10-12-2012 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang đợt I.
10-12-2012 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền đợt I.
10-12-2012 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên cầu đường bộ qua sông Hương.
10-12-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.
08-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
08-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
11-07-2012 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Ngọc Nghĩa.
11-07-2012 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đình Phòng.
11-07-2012 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
11,875,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner