“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 444 văn bản được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Quyết định số 2830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
31-12-2014 Quyết định số 2839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời quản lý khai thác cát, sỏi ở lòng sông theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-12-2014 Quyết định số 2846/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-12-2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế.
31-12-2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2014 Quyết định số 2771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016: ông.
30-12-2014 Quyết định số 2772/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Thắng.
30-12-2014 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch.
30-12-2014 Chỉ thị số 38/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2015.
30-12-2014 Chỉ thị số 39/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ IV.
30-12-2014 Chỉ thị số 40/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức, " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.
30-12-2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
29-12-2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-12-2014 Quyết định số 2731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Cường giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh.
26-12-2014 Quyết định số 2733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tuệ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.
26-12-2014 Quyết định số 2736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
26-12-2014 Quyết định số 2737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Văn Xuân giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh.
26-12-2014 Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
25-12-2014 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi, các Lễ hội mùa Xuân và năm 2015.
24-12-2014 Quyết định số 2703/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với quặng sa khoáng titan.
Chuyển tới trang:  /23     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,492 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner