“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 407 văn bản được ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2015 Quyết định số 3145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Phong Điền.
31-12-2015 Quyết định số 3146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố mới thuộc thị xã Hương Trà.
31-12-2015 Quyết định số 3147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thuộc thị xã Hương Thủy.
31-12-2015 Quyết định số 3148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố mới thuộc thành phố Huế.
31-12-2015 Quyết định số 3149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Phú Lộc.
31-12-2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thuộc huyện Phú Vang.
31-12-2015 Quyết định số 3151/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, thành lập thôn mới thuộc huyện A Lưới.
31-12-2015 Quyết định số 3152/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, chia tách, thành lập thôn mới thuộc huyện Quảng Điền.
31-12-2015 Quyết định số 3153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, thành lập thôn mới thuộc huyện Nam Đông.
30-12-2015 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2016.
30-12-2015 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.
30-12-2015 Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2016.
28-12-2015 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đầu tư công năm 2016.
28-12-2015 Quyết định số 3059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
28-12-2015 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Phan Văn Thông, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
28-12-2015 Quyết định số 3067/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hồ Bê, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh.
28-12-2015 Quyết định số 3068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.
28-12-2015 Quyết định số 3069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hải Minh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.
28-12-2015 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.
28-12-2015 Quyết định số 3076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.
Chuyển tới trang:  /21     Số văn bản mỗi trang: 
13,919,829 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner