“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 405 văn bản được ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 3459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực đối với Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2016 Quyết định số 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế cộng tácviên kiểm tra vănbản tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2016 Quyết định số 3461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
30-12-2016 Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.
29-12-2016 Chỉ thị số 36/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về tăng cường công tác quản lý điều hành, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
29-12-2016 Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn trong năm 2017.
28-12-2016 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi nội dung mức thu chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
26-12-2016 Quyết định số 3360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
26-12-2016 Quyết định số 3366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thiên Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
26-12-2016 Quyết định số 3368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hồ Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
26-12-2016 Quyết định số 3369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Hà Văn Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
26-12-2016 Quyết định số 3370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thùy Yên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
26-12-2016 Chỉ thị số 34/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017.
26-12-2016 Chỉ thị số 35/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2017.
25-12-2016 Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
25-12-2016 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND huyện Phong Điền về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền.
23-12-2016 Quyết định số 3324/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.
23-12-2016 Quyết định số 3333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
23-12-2016 Quyết định số 91/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh và đặt tên đường tại các phường của thành phố Huế (đợt VIII).
22-12-2016 Chỉ thị số 32/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /21     Số văn bản mỗi trang: 
14,320,934 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner