“Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

 

 

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2017           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 390 văn bản được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Điền về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của UBND huyện về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện.
29-12-2017 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối tết Nguyên đán Mậu Tuất, các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và Festival Huế 2018.
29-12-2017 Quyết định số 3100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước địa phương năm 2018.
28-12-2017 Quyết định số 105/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
28-12-2017 Quyết định số 106/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế.
28-12-2017 Quyết định số 3069/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Bạch Chơn Đông giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.
28-12-2017 Quyết định số 3070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Bửu Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
28-12-2017 Quyết định số 3074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập để thành lập các thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền.
28-12-2017 Quyết định số 3075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Huế.
27-12-2017 Quyết định số 3039/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
26-12-2017 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2018.
25-12-2017 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
22-12-2017 Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp.
21-12-2017 Quyết định số 2982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa VII.
19-12-2017 Chỉ thị số 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường và nâng cao chất lượng công tác Thanh tra trên các lĩnh vực nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
19-12-2017 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2018.
19-12-2017 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc điều chỉnh Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/8/2016 của HĐND huyện về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
19-12-2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020.
19-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND huyện Phú Lộc về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2020.
Chuyển tới trang:  /20     Số văn bản mỗi trang: 
14,334,939 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner